Programa ALENTO de Atención de Día para Adolescentes en Proceso de Inclusión Social

A quen vai dirixido

O Programa “ALENTO” de Atención de Día para Adolescentes en Proceso de Inclusión Social, está dirixido a adolescentes que se atopan en dificultades no seu proceso de Inclusión Social e necesitan dun contexto no que recibir apoio e intervención profesional por parte de especialistas en adolescencia dos eidos da Psicoloxía, a Educación Social e o Traballo Social. Nestes, o proceso de desenvolvemento integral se ve afectado pola presenza de factores de risco nos diferentes eidos biolóxico, psicolóxico e social, e poden levar consigo o incremento dunha conduta asocial.

Criterios acceso:

 • Idades comprendidas entre 16 e 22 anos
 • Situación de desemprego.
 • Escasa ou nula formación e/ ou capacitación sociolaboral.
 • Problemática a nivel socioeconómico.
 • Problemática de saúde mental.
 • Discapacidade intelectual.
 • Problemas de conduta no ámbito familiar.

Obxetivos

O obxectivo fundamental do programa consiste en mellorar a empregabilidade e favorecer o proceso de incorporación á vida adulta, dotando a estes/as mozos/as de recursos para xestionar a súa vida a través dunha intervención especializada.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
 • Facilitar a adquisición das ferramentas necesarias (coñecementos, destrezas, habilidades,…) para que os mozos/as poidan integrarse no medio social e no mercado laboral.
 • Facilitar un espazo profesional e de contención que favoreza a vivencia dun proceso de socialización axeitado.
 • Facilitar e supervisar a posta en práctica no entorno cotián das ferramentas adquiridas.
 • Deseñar tarefas formativas e lúdico-educativas que fomenten as relacións interpersonais saudables.
 • Fomentar o establecemento de relacións interpersonais saudables mediante o deseño de tarefas formativas e lúdico-educativas.
 • Asesorar ás familias acerca do proceso de inclusión social do/a mozo/a, dotándoos de coñecementos e habilidades que favorezan dito proceso.

Accións formativas

Os/as mozos/as que acceden a este Programa de Inclusión e Transición ao emprego teñen ao seu alcance:

 1. Un programa de Inserción Socio-Laboral que orienta e facilita recursos para acceder a contextos de inclusión e integración social e laboral, tendo sempre en conta as características propias do/a mozo/a.
 2. Un programa de Apoio Psicolóxico que lle facilita un espazo individual e/ou grupal onde traballar aqueles aspectos intrapsíquicos e interpersoais necesarios no seu proceso de maduración persoal.
 3. Un programa de Acompañamento Educativo-Terapéutico, que permite contar cun referente educativo de apoio persoal, tanto para as problemáticas da vida cotiá como para as dificultades relacionais, moi frecuentes en mozos/as carentes de referentes adultos válidos.
 4. Un programa de Mediación e Xestión de Conflitos, onde se incorporan e poñen en práctica as habilidades necesarias para facer do conflito interpersonal un elemento de aprendizaxe e crecemento persoal.
Programa Alento
O Programa Alento está cofinanciado pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 «Inviste no teu furuto», co obxecto de Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.
programa Alento

Programa Alento 2019

O progama “ALENTO“ de Atención de Día para Mozos e Mozas en proceso de inclusión social está cofinanciado pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, co obxetivo temático “promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”.

Ler Máis >>
programa alento

Programa Alento 2016

O «Programa ALENTO» de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio novamente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través das subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inslucións social

Ler Máis >>
programa Alento

Programa Alento 2015

O «Programa ALENTO» de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio da Área de Benestar do Concello de Ourense a través da súa Convocatoria de Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de Benestar Social do Concello de Ourense.

Ler Máis >>
programa alento

Programa Alento 2014

O «Programa ALENTO» de Atención de Dia para Menores en situación de Exclusión Social, que desenvolve ASEIA, recibiu o apoio da Dirección Xeral de Familia e Inclusión da Xunta de Galicia a través da súa Convocatoria de Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social.

Ler Máis >>
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Esta web emprega cookies. Podes ver aqui a política de privacidade. Se continuas navegando aceptas esta política.    Ver
Privacidad