Política de Privacidade

Aseia Galicia informa sobre a súa Política de Privacidade sobre o tratamento e protección dos datos de carácter persoal das usuarias/os e clientes que podan ser recabados pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio Web http://aseiagalicia.gal.

Neste sentido, Aseia Galicia garantiza o cumplimento da normativa vixente en materia de protección de datos personais, reflectida na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desarrollo da LOPD. Cumple tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso deste sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: Aseia Galicia.
 • NIF/CIF: G-32429300
 • Domicilio: Rúa Fonte do Monte nº2, Ourense – España.
 • Correo electrónico: aseia.galicia@gmail.com
 • Sitio Web: http://aseiagalicia.gal

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o TITULAR aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: O TITULAR sempre requerirá consentimento para o tratamento dos datos persoais, que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o TITULAR informará á Usuaria/o previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O TITULAR solicitará só os datos que estrictamente sexan necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O TITULAR manterá os datos persoais recadados durante o tempo estrictamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O TITULAR informá á Usuaria/o do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. En caso de suscripcións, o TITULAR revisará periódicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerábel.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recadados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, condifencialidade e integridade estén garantidos. O TITULAR tomará as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios/as por parte de terceiros/as.

Obtención de datos personais

Para navegar por http://aseiagalicia.gal non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Os casos nos que vostede sí proporciona os seus datos personais son os siguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.

Dereitos

O TITULAR informa que sobre os seus datos personais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oporse ao tratamento.

Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente pola interesada/o, solicitándoo directamente ao TITULAR, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador/a que facilitara os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Aseia Galicia e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como foron obtidos, solicitar a rectificación dos mesmos, oporse ao tratamento, limitir o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do TITULAR.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a aseia.galicia@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento dos datos persoais que o concernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos personais

Cando vostede se conecta ao sitio Web para mandar un correo electrónico ao TITULAR, subscríbese ao seu boletín ou realiza unha contratación, está facilitando información de carácter persoal da que é responsábel Aseia Galicia. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Facilitando esta información dá o seu consentimento para que a información sexa recollida, empregada xestionada e almacenada por – Dinahosting – só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos personais e a finalidade do tratamento por parte do TITULAR é diferente segundo o sistema de captura da información:

 • Formularios de contacto: O TITULAR solicita datos perosais entre os que poden estar: Nome e paelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección de sitio Web coa finaldade de responder as consultas dos Usuarios/as. Por exemplo Aseia Galicia emprega esas datos para dar resposta a mensaxes, dudas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poden ter as Usuarias/os relativas á información incluída no sitio Web, os servizos que se prestan a través do sitio Web, o tratamento de datos personais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio Web, asi como calquera outra consulta que a Usuaria/o poda ter e que non este suxeita ás condicións do sitio Web ou da contratación.

Existen outras finalidades polas que o TITULAR trata datos personais:

 • Para garantir o cumprimiento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Esto pode incluir o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos personais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O TITULAR recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o emprego de cookies que se descargan no computador da Usuaria/o cando navega polo sitio Web, as súas caracterísiticas e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 • Para xestionar as redes sociais. Aseia Galicia ten presencia en redes sociais. Se vostede se fai seguidor/a en redes sociai do TITULAR o tratamento dos datos personais rexirase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.
  Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestos enlaces:

O TITULAR tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza en redes sociais, informarlle das súas actividades, productos ou servizos, así como para calquera outra finaldade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso o TITULAR empregará os perfiles de seguidoras/es en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

Seguridade dos datos personais

Para protexer os seus datos personais, o TITULAR toma todas as precacións razonábeis e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrucción dos mesmos.

O sitio Web esta aloxado en Dinahosting. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguirdade necesarias. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Aseia Galicia informa á Usuaria/o que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos este amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos a terceiros cando Aseia Galicia dispoña do consentimento expreso da Usuaria/o.

Porén, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requerirase consentimento á Usuaria/o informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre será realizada cos máis estrictos estandares de seguridade.

Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustatdo (por exemplo, videos, imaxes, artigos, etc). O contido incrustado de outras webs compórtase exactamente da mesma maneira que se visitara outra web.

Nestes sitios Web poden recolipar datos sobre vostede, empregar cookies, incrustar un código de seguemento adicional a terceiros, e supervisar a súa interacción empregando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamiento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar co TITULAR, suscribirse a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos personais

As categorías de datos personais que trata o TITULAR son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos personais

Os datos personais que proporcione ao TITULAR conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos personais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware con oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).
  Máis información en: https://analytics.google.com 
  Google Analytics emprega «cookies», que son arquivos de texto ubicados no teu ordenador, para axudar ao TITULAR a analizar o emprego que fan os Usuarios/as do sitio Web. A información que xera a cookie sobre o uso do sitio Web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase cómo Google xestiona a privacidade no que respecta ao emprego das cookies e outra información.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies que emprega Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao emprego que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por http://aseiagalicia.gal poden recollerse datos non identificativos, que poden incluír a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de cómo se empregan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser empregados para identificala/o

O sitio Web emprega os seguintes servizos de análise a terceiros:

 • Google Analytics

O TITULAR emprega a información obtida para datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recoller información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos personais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao TITULAR sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuaria/o do sitio Web vostede é a única/o responsable da veracidade e correción dos datos remitidos ao sitio Web exonerando Aseia Galicia de calquera responsabilidade en relación a isto.

Aceptación e consentimento

Como Usuaria/o do sitio Web declara ter sido informada/o das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consinte o tratamento dos mesmos por parte de Aseia Galicia na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para executar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a aseia.galicia@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe nengún dato que Aseia Galicia este obrigada a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O TITULAR resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novedades lexislativas ou xurisprudenciais, así como prácticas da propia industria.

Estas políticas estarán vixentes ate que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Esta web emprega cookies. Podes ver aqui a política de privacidade. Se continuas navegando aceptas esta política.    Ver
Privacidad