XORNADAS

  • I Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. Patoloxía límite na personalidade dos adolescentes. 2014
  • II Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. Adolescentes en conflito: un reto para os/as profesionais. 2015
  • III Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. A construcción da identidade na infancia e adolescencia: o lugar do corpo. 2016
  • IV Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. A importancia do afectivo-sexual na infancia e adolescencia. 2017
  • V Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. Saúde emocional e agresividade: Educar en tempos de crise. 2018
  • VI Xornadas de Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia. Parentalidades contemporáneas: un proxecto de futuro. 2019